Contact and People - Eureka

People

 

CHEUNG Timothy

CHU Annette

DUNGEY Natalie

HUI Leo

PANG Matthew

TAI Jacqueline

WAN Eden

WONG Benji

WONG Joyce

YEUNG Tommy

YUNG Louis

 

 

Past Eureka Members 

+

 

AU-YEUNG William, CHAN Michael, CHAN Sam

CHEN Yi, CHIU Gigi, FOK Derek

FUNG Evelyn, GO Yi, HUI Wendy

KU Clarence, LAM Willy, LAU Calvin

LAU Connie, LAU Joshua, LEE Gabriel,

LEUNG Joanna, LEUNG Raymond, MA Owen,

MOK Charis, SU Chloe, TONG Kan, TSUI Morty,

WU Yan, YEUNG Sylvia, YU Eunice

close